Política de privadesa i Protecció de Dades

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Aina Corretjé Jorba – CIF: 47782349X en representació de poteri.co

Dir. Postal:

C/ Pintor Fortuny, 7

08191 Rubí - Barcelona

Correu elect. hola@poteri.co

Contacte DPD: hola@poteri.co


2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A pote ri.co , tractem la informació que ens faciliten a través del registre d'usuari per gestionar la compra de productes o per atendre les peticions rebudes a través del nostre dept. atenció al client. A poteri.co també tractem la informació que ens faciliten els clients per dur a terme la subscripció d'enviaments de publicitat.


La categoria de dades que se sol·licitarà seran aquelles exclusives per donar el servei com: Nom complet, data de naixement, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon. En cas de devolucions també se sol·licitarà la informació econòmica necessària.3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és: Execució d'un contracte, derivat de la compra de productes (art.6.1.b) del RGPD) i l'obligació legal derivada del compliment del contracte (art. 6.1.c) del RGPD . En el cas de subscripció, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment de linteressat, en base a lart. 6.1 a) del RGPD.5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades podran ser comunicades a:

• Empresa de serveis de desenvolupament web
• Programari de gestió i ERP
• Empreses de transport
• Get Response
• Trustpilot


Aina Corretjé Jorba contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol” a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, llevat que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.6. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a poteri.co estem tractant dades personals que els concerneixin o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. P ote ri.co deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat dús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable.


7. Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a: Aina Corretjé Jorba , C/ Pintor Fortuny, 7 (08191) Rubí - Barcelona, ​​o mitjançant un correu electrònic adjuntant el vostre document identificatiu al mail: hola@poteri. co


8. Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.